ZEMĚTŘESENÍ

Zemětřesení, zemětřesení, zemětřesení
postihlo nás, už je to tak.
Utíkej, utíkej, neslyšíš, uteč brácho!
No tak uteč brácho!

Z temné oblohy prší kamení
malé prokletí zlomí ti vaz
dokud je čas, utíkej, utíkej, neslyšíš!
Uteč mámo! Není kam! Hoří, plá .

Dým, všude se valí, vítr ho točí,
hráze přívaly vod jen krátce zadrží,
šílí dav a pádí, pádí k návrší,
prchá člověk jak šílený, jé!

Zemětřesení, zemětřesení, zemětřesení
v hromadách aut nakupených,
cestu hledáš jak pomatený.
Utíkej, uteč táto!

Zle se umírá, kletby ani pláč nikdo nevnímá,
z panelů hrob uzavře nás.
Utíkej, utíkej, neslyšíš, uteč sestro!
Není kam, kde se skrýt!

Drápy z ocele urvaných podlaží,
pláty z betonu svou náruč obnaží,
místo svící hoří stromy v alejích.
Utíkej, jen pár vteřin máš!