VYSKOČ, VSTÁVEJ, K NÁM SE DEJ

( K. Svoboda / F.R. Čech )

Vyskoč, vstávej, k nám se dej,
mladí jsme a je nám hej,
zpívej, tancuj, dováděj,
život s námi užívej .

Do teplého rána vstává nový den, nový den,
rozhlížím se kolem, jsem rád, že tu jsem, že tu jsem,
já i ty, vy taky v okamžení proběhneme rázem celou zemí,
do všech koutů radost vyzpívej, do všech koutů radost vyzpívej.

Vyskoč, vstávej, k nám se dej,
mladí jsme a je nám hej,
zpívej, tancuj, dováděj,
život s námi užívej .

Do teplého rána vstává nový den, nový den,
kolem kvetou růže, podívej se ven, ven,
já i ty, vy taky v okamžení proběhneme rázem celou zemí,
krásné je být na světě, být mlád, krásné je žít,
krásné je být mlád, krásné je být mlád.