POJĎ

( N. Young / F.R.Čech )

Já málo jím, já málo spím,
a proč mi špatně tráví, já to vím,
bez tebe prázdné celé dny jsou,
proč jen nejsi tady, pojď jen pojď, buď láskou mou.
Proč jen nejsi tady, pojď jen pojď, já volám tmou.

Svět není Hollywood, kde hvězdy blednou,
oceán lidí svádí dál s ním plout,
i to se stává, že rány dává,
proč jen nejsi tady, pojď jen pojď, buď láskou mou.
Proč jen nejsi tady, pojď jen pojď, já volám tmou.

Proč jen nejsi tady, pojď jen pojď,
proč jen mi odpíráš lásku svou,
proč jen nejsi tady, pojď jen pojď,
plné tvé krásy mé sny jsou..