KDE JSI MOJE LÁSKO

( L. Štaidl / F.R. Čech )

Svítá, trochu klidu přej mi,
svítá, smutek ze mě sejmi,
kde jsi moje lásko, kde jsi, marně se ptám,
kde jsi moje lásko, kde jsi, proč jsem sám,
kde jsi moje lásko, řekni kam jít mám.

Já šedých dnů se ptám, nocí a prázdných rán,
přízrakem zdám se, má lásko kde jsi,
já nechci sám zde být, ty jsi můj důvod žít,
a proto ptám se, má lásko kde jsi,
jak stín se ploužím, tulákem zván stále tak sám .

Svítá, trochu klidu přej mi,
svítá, smutek ze mě sejmi,
kde jsi moje lásko, kde jsi, marně se ptám,
kde jsi moje lásko, kde jsi, proč jsem sám,
kde jsi moje lásko, řekni kam jít mám.

Půvaby dívek jsou pro mě jen prázdnotou,
tak stále ptám se, má lásko kde jsi,
možná se blázen zdám, když hvězdám přísahám,
a zaklínám tě, má lásko kde jsi,
jediné přání na světě mám.

Já šedých dnů se ptám, nocí a prázdných rán,
přízrakem zdám se, má lásko kde jsi,
já nechci sám zde být, ty jsi můj důvod žít,
a proto ptám se, má lásko kde jsi,
jak stín se ploužím, tulákem zván . má lásko kde jsi .