JSEM PRÝ BLÁZEN JEN

( S. Kubeš / F.R.Čech )

Stojím v dešti, v očích pláč,
mé neštěstí jméno láska má.
Život klížím nemám pevný bod,
pode mnou propast temná, není přes ní most.

Jsem prý blázen jen, jsem prý blázen jen,
jsem prý blázen jen, má-li být po tvém.

Kdo se blázen zdá, mou vinou,
tím vším je láska má.
Hvězdy blednou, vstává dům,
já tu smutně stojím za vzor básníkům.

Jsem prý blázen jen, jsem prý blázen jen,
jsem prý blázen jen, má-li být po tvém.

Kdo se blázen zdá, mou vinou,
tím vším je láska má.
Marně bloumám, marně sním,
marně prosím ráno, které k tobě smí.

Jsem prý blázen jen, jsem prý blázen jen,
jsem prý blázen jen, má-li být po tvém.